Về việc giải thể Ban chỉ đạo phân bố lao động và dân cư Trung ương và các cấp

Go down

Về việc giải thể Ban chỉ đạo phân bố lao động và dân cư Trung ương và các cấp

Bài gửi by designer pro on Mon Apr 18, 2011 10:47 am

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
Số: 76/HĐBT


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 19 tháng 05 năm 1984NGHỊ ĐỊNH


CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 76/HĐBT NGÀY 19-5-1984
VỀ VIỆC GIẢI THỂ BAN CHỈ ĐẠO PHÂN BỐ LAO ĐỘNG VÀ DÂN CƯ TRUNG ƯƠNG VÀ CÁC CẤP.HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4 tháng 7 năm 1981;
Căn cứ Nghị định số 35-CP ngày 9 tháng 2 năm 1981 quy định nhiệm vụ,
quyền hạn và trách nhiệm của Bộ trưởng và chức năng của Bộ trong một số
lĩnh vực quản lý Nhà nước.
Theo đề nghị của trưởng ban Ban chỉ đạo phân bố lao động và dân cư Trung ương và Trưởng ban Ban Tổ chức của Chính phủ.


NGHỊ ĐỊNH

Điều 1

– Giải thể Ban chỉ đạo phân bố lao động và dân cư Trung ương, Ban chỉ
đạo phân bố lao động và dân cư cấp tỉnh, thành phố, đặc khu trực thuộc
Trung ương (thành lập theo Quyết định số 226-CP ngày 1-6-1981 của Hội
đồng Chính phủ)

Điều 2

– Nhiệm vụ của Ban chỉ đạo phân bố lao động và dân cư Trung ương và Ban
chỉ đạo phân bố lao động và dân cư các tỉnh, thành phố và đặc khu trực
thuộc Trung ượng nay giao lại cho các ngành và các địa phương như sau:
1. Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước
tổng hợp cân đối kế hoạch phân bố lao động và dân cư cho các nhu cầu của
nền kinh tế quốc dân hàng năm và dài hạn; tổng hợp cân đối kế hoạch xây
dựng các vùng kinh tế mới của các ngành và các địa phương hàng năm và
dài hạn, theo chế độ phân công và phân cấp quản lý của Nhà nước.

2. Bộ Lao động cùng các ngành và địa phương xây dựng kế hoạch phân bố
lao động và dân cư cho các nhu cầu của nền kinh tế quốc dân hàng năm và
dài hạn, cùng Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước tổng hợp cân đối Kế hoạch này
trình Hội đồng Bộ trưởng xét duyệt, hướng dẫn theo dõi, kiểm tra các
ngành, các địa phương thực hiện kế hoạch phân bố lao động và dân cư; tổ
chức việc điều động lao động theo yêu cầu của kế hoạch Nhà nước giữa các
vùng trong cả nước (theo Quyết định số 217-CP ngày 29-5-1981 của Hội
đồng Chính phủ, và Quyết định số 9-HĐBT ngày 25-7-1981 của Hội đồng Bộ
trưởng), cùng các ngành có liên quan nghiên cứu xây dựng các chính sách,
chế độ phục vụ việc điều động lao động và dân cư giữa các vùng trong cả
nước hướng dẫn, kiểm tra các ngành, các địa phương thực hiện các chính
sách chế độ về điều động lao động và dân cư của Nhà nước; quản lý các
nguồn viện trợ quốc tế có liên quan mà lâu nay vẫn do Ban chỉ đạo phân
bố lao động và dân cư trung ương phụ trách.
3. Các Bộ, Tổng cục, các tỉnh, thành phố, đặc khu có nhiệm vụ xây
dựng kinh tế mới trực tiếp quan hệ với các cơ quan tổng hợp của Trung
ương để sắp đặt và giải quyết công việc kinh tế mới của ngành và của địa
phương.
Tuỳ theo khối lượng công việc xây dựng các vùng kinh tế mới, các Bộ,
Tổng cục và các địa phương sử dụng các tổ chức hiện có để giúp Bộ
trưởng, Tổng cục trưởng, và chủ tịch Uỷ ban nhân dân địa phương bảo đảm
nhiệm vụ.
Vốn đầu tư xây dựng cơ bản cho khai hoang xây dựng vùng kinh tế mới,
Nhà nước sẽ bố trí theo kế hoạch hàng năm cho các ngành và các địa
phương, và giao các ngành và các địa phương làm chủ quản đầu tư, theo
chế độ phân công, phân cấp, hiện hành.

Điều 3

– Việc giải thể bàn giao nhiệm vụ, kinh phí, vật tư, tài sản của Ban
chỉ đạo phân bố lao động và dân cư Trung ương và Ban chỉ đạo phân bố lao
động và dân cư các tỉnh, thành phố, đặc khu trực thuộc Trung ương tiến
hành như sau:
1. Theo sự hướng dẫn của Bộ
Tài chính, trưởng ban Ban chỉ đạo phân bố lao động và dân cư Trung ương
chịu trách nhiệm bàn giao tài sản, phương tiện của đơn vị mình cho Bộ
Lao động, trừ những phương tiện, tài sản thuộc quyền sở hữu của cơ quan
khác; chuyển giao nhiệm vụ và kinh phí cho các Bộ, ngành có liên quan;
bàn giao số cán bộ, công nhân viên chức thuộc đơn vị mình cho Bộ Lao
động hoặc cho các ngành và địa phương có yêu cầu.

2. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố và đặc khu trực thuộc
Trung ương chịu trách nhiệm thực hiện việc giải thể Ban chỉ đạo phân bố
lao động và dân cư thuộc cấp mình và giải quyết các vấn đề thuộc trách
nhiệm và thẩm quyền của địa phương theo tinh thần điểm 1 trong điều này.
Việc giải thể các Ban chỉ đạo phân bố lao động và dân cư Trung ương
và các cấp phải hoàn thành trước ngày 30 tháng 6 năm 1984 và phải bảo
đảm không để ảnh hưởng đến nhiệm vụ kế hoạch xây dựng các vùng kinh tế
mới và kế hoạch phân bố, điều động lao động và dân cư năm 1984.

Điều 4 -

Bãi bỏ Quyết định số 226-CP ngày 1-6-1981 của Hội đồng Chính phủ về
việc thành lập Ban chỉ đạo phân bố lao động và dân cư Trung ương, Quyết
định số 60-HĐBT ngày 1-2-1982 của Hội đồng Bộ trưởng về bổ sung nhiệm vụ
và tổ chức bộ máy của Ban chỉ đạo phân bố lao động và dân cư Trung
ương; Chỉ thị số 73-HĐBT ngày 22-4-1982 của Hội đồng Bộ trưởng về việc
chuyển giao chức năng, nhiệm vụ, cán bộ của Tổng cục khai hoang xây dựng
kinh tế mới thuộc Bộ Nông Nghiệp sang Ban chỉ đạo phân bố lao động và
dân cư Trung ương và các văn bản khác trái với Nghị định này.

Điều 5

– Bộ trưởng Tổng thư ký Hội đồng Bộ trưởng, Bộ trưởng các Bộ, Chủ nhiệm
của Uỷ ban Nhà nước, thủ trưởng các cơ quan khác thuộc Hội đồng Bộ
trưởng và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố, đặc khu trực
thuộc Trung ương và trưởng ban Ban chỉ đạo phân bố lao động và dân cư
Trung ương có trách nhiệm thi hành Nghị định này.
HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG


designer pro

Tổng số bài gửi : 203
Points : 589
Danh tiếng : 0
Join date : 23/03/2011

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết